Arcibiskupský úrad Trnava – Marianum

Elektrická požiarna signalizácia so systémom Honeywell Esser.