Pravidlá používania cookies

V súlade so zákonom č. 351/2011 o elektronických komunikáciach by sme Vás radi upozornili, že naše webové sídlo pod doménou atenacloth.sk a tiež internetový obchod  atenacloth.sk (ďalej aj ako „webové stránky“) môžu používať súbory cookie. Ide o malé textové súbory, ktoré sa ukladajú v počítačoch alebo mobiloch a pomáhajú zabezpečiť riadne fungovanie webovej stránky.

Ak súhlasíte s ukladaním cookies vo Vašom počítači, prosím kliknite na „Súhlasím“. Súbory cookies začneme zbierať až potom, čo budete s týmto spracovávaním súhlasiť.

Cookies budú uložené vo Vašich zariadeniach dva roky. Cookies však môžete kedykoľvek vymazať aj sami alebo zmeniť lehotu ich uchovania vo vlastných zariadeniach. Zároveň upozorňujeme návštevníkov stránky, že k súborom cookies nemajú prístup žiadne tretie osoby, t.j. nikto okrem spoločnosti Perfect Colour s.r.o.

Ak s ukladaním cookies do Vášho zariadenia nesúhlasíte a napriek tomu chcete navštevovať naše webové stránky, vypnite si prosím ukladanie cookies v nastaveniach Vášho prehliadača. Každý uložený cookie súbor môžete tiež kedykoľvek vymazať.

Vysvetlivky:

Prečo využívame cookies?

Naše webové stránky používajú cookies na zapamätanie si užívateľských nastavení a pre optimálnejšie prispôsobenie reklám a tiež aby sme Vás odlíšili od ostatných užívateľov našich webových stránok. Cookie nám napomáha aby sme Vám pri návštevách našich webových stránok poskytli nerušený zážitok z prehliadania a v neposlednom rade sú užitočné aj pre našich technikov pri vývoji stránok, najmä pri registrácii alebo pri objednávaní v našich internetových obchodoch.

Čo sú súbory cookie?

Cookie je malý dátový súbor, ktorý sa ukladá na disku počítača resp. iných dátových úložiskách tabletov a mobilných telefónov návštevníka, samozrejme len v tom prípade, ak je takéto ukladanie zo strany užívateľa povolené. Príslušné predpisy EÚ v oblasti počítačovej bezpečnosti, tiež v oblasti ochrany osobných údajov ukladajú prevádzkovateľom webových stránok aby si vyžiadali súhlas užívateľa na uloženie cookies na disku jeho počítača. Z uvedeného dôvodu sa pri prvej návšteve webových stránok zobrazí vo webovom prehliadači návštevníka príslušné upozornenie o používaní súborov cookie, ktorý návštevník musí potvrdiť, kliknutím na tlačítko „OK“.

Na webových stránkach používame nasledovné typy cookies:

Preferenčné: nám umožňujú aby sme zistil nastavenia prehliadača užívateľa, a to najmä preferované jazyky, región z ktorého sa užívateľ pripája. Napríklad uložením informácií o preferovanom jazyku, je umožnené pri ďalšej návšteve, načítanie stránky vo zvolenom jazyku. Zakázaním cookies budú stránky funkčné bez obmedzení avšak nebudú celkom prispôsobené zvyklostiam užívateľa.

Bezpečnostné: lepšie chránia užívateľa proti odcudzeniu dát pri prihlasovaní do on-line účtov. V prípade, že bezpečnostné cookies sú zakázané sa môže vyskytnúť problém pri prihlasovaní z niektorých typov prehliadačov.

Procesné: napomáhajú užívateľovi pri navigácii na stránkach. V prípade, že procesné cookies sú zakázané sa môže vyskytnúť problém pri navigácii na niektorých typoch prehliadačov.

Analytické: používame aj cookies od Google Analytics (Commerce, AdWords), ktoré zbierajú informácie o zvykoch užívateľa pri prehliadaní, avšak bez samotnej identifikácie užívateľa. Tieto cookies na dátové nosiče užívateľa ukladá spoločnosť Google. Zakázaním cookies od Google Analytics budú stránky samozrejme funkčné bez obmedzení. Takto získavané údaje nepredstavujú pre dotknutú osobu vysoké riziko a naopak môžu významne prispieť Prevádzkovateľovi pri plnení jeho podnikateľskej činnosti a optimalizácii jeho služieb. Preposlaná IP adresa z prehliadača dotknutej osoby nie je kombinovaná v rámci Google Analytics s inými údajmi Google. Návštevník má možnosť upraviť si nastavenia v prehliadači tak, aby úplne zabránil ukladaniu cookies. Ďalšie informácie o pracúvaní osobných údajov zo strany Google v súvislosti so službou Analytics nájdete tu: http://www.google.com/analytics .

Na našich webových stránkach môžu byť / sú umiestnené odkazy na cudzie webové sídla, z ktorých návštevník bude presmerovaný na webové sídla tretích strán, ktoré tiež môžu používať cookies, ktorých ukladanie a správanie nevieme ovplyvniť. Samozrejme máte možnosť v nastaveniach Vašich prehliadačov zakázať prijímanie a ukladanie takýchto cookies, treba mať však na zreteli, že úplným zákazom používania cookies môže dôjsť k úplnému znefunkčneniu prehliadania niektorých stránok.