Lokálne samohasiace systémy

Lokálne samohasiace systémy (LSS) sú zariadenia určené na automatické hasenie požiaru v jeho počiatočnej fáze v ohraničenom priestore. Používajú sa na ochranu rôznych typov zariadení.

Čo môžete ochrániť?

Typy

Plynové

Hasia hasiacou látkou v plynnej forme, napr. CO2, FM200, Novec 1230.

Práškové

Hasia hasiacim práškom.

Aerosólové

Hasia aerosólovou penou.

Vodné

Hasia vodou.

Dôležité

Výhody

Ponúkame aj iné