Kamerové systémy

Kamerové systémy sú systémy určené na vizuálne sledovanie a monitorovanie objektov a priestorov. Používajú sa na rôzne účely.

Využitie

Bezpečnosť: Ochrana pred krádežou, vandalizmom a inými trestnými činmi.

Dohľad: Monitorovanie prevádzky a dodržiavania predpisov.

Kontrola: Sledovanie technologických procesov a výrobných liniek.

Identifikácia: Rozpoznávanie osôb a vozidiel.

Typy systémov

Analoginé kamerové systémy: Tradičný typ kamerových systémov, ktorý využíva analógový signál.

Digitálne kamerové systémy: Moderný typ kamerových systémov, ktorý využíva digitálny signál.

IP kamerové systémy: Kamerové systémy, ktoré využívajú internetový protokol (IP) na prenos obrazu.

Dôležité

Výhody

Ponúkame aj iné