Referencie so systémom CCTV a EZS

V nasledujúcich riadkoch uvádzame najvýznamnejšie realizácie v oblasti systému CCTV, na ktorých sa zúčastnila naša firma dodávkou technológie, montážou a oživením.