Systémy kontroly vstupu a dochádzky

Systémy kontroly vstupu a dochádzky sú systémy určené na kontrolu a riadenie pohybu osôb v objektoch a na evidenciu pracovnej doby.

Kde sa používajú?

Bezpečnosť: Zamedzenie vstupu neoprávnených osôb do chránených priestorov.

Kontrola: Monitorovanie pohybu osôb v objekte.

Docházka: Evidencia príchodov a odchodov zamestnancov.

Plánovanie: Plánovanie a optimalizácia pracovnej doby.

Výhody

Dôležité

Typy

Offline systémy: Systémy, ktoré nepotrebujú pripojenie k počítaču.

Online systémy: Systémy, ktoré sú pripojené k počítaču a umožňujú online kontrolu a správu.

Biometrické systémy: Systémy, ktoré identifikujú osoby na základe biometrických údajov, ako napríklad odtlačok prsta, tvar tváre, alebo vzor sietnice oka.

Ponúkame aj iné