Elektrické zabezpečovacie systémy

Elektrické zabezpečovacie systémy (EZS) sú systémy určené na včasnú detekciu a signalizáciu narušenia chráneného objektu.

Využitie

Ochrana majetku: Ochrana pred krádežou a vandalizmom.

Ochrana osôb: Zvýšenie bezpečnosti a prevencia pred napadnutím.

Monitorovanie: Sledovanie a kontrola chráneného objektu.

Včasná reakcia: Umožnenie rýchlej reakcie v prípade narušenia.

Typy

Konvenčné EZS: Jednoduchšie systémy s menším počtom funkcií.

Adresné EZS: Komplexné systémy s možnosťou presnej identifikácie miesta narušenia.

Bezdrôtové EZS: Systémy bez nutnosti káblovej infraštruktúry.

Hybridné EZS: Kombinácia rôznych typov EZS.

Výhody

Dôležité

Kontaktný formulár

Contact Form Demo

Ponúkame aj iné