Štruktúrovaná kabeláž

Štruktúrovaná kabeláž je univerzálny systém kabeláže v rámci budovy, ktorý umožňuje prenos digitálnych a analógových signálov bez nutnosti inštalácie špeciálnych káblových rozvodov.

Univerzálne riešenie

Počítačové siete: Umožňuje prepojenie počítačov, tlačiarní a iných zariadení v sieti.

Telefónne ústredne: Umožňuje pripojenie telefónov a iných telekomunikačných zariadení.

Rozvody: Umožňuje rozvod signálov televízie, rozhlasu a iných systémov.

Výhody

Dôležité

Typy

Kategória 5e: Podporuje prenos dát do 1 Gb/s.

Kategória 6: Podporuje prenos dát do 10 Gb/s.

Kategória 6a: Podporuje prenos dát do 10 Gb/s a 40 Gb/s.

Kategória 7: Podporuje prenos dát do 100 Gb/s.

Ponúkame aj iné