Elektronická požiarna signalizácia

Elektrická požiarna signalizácia (EPS) je systém, ktorý slúži na včasnú detekciu požiaru a varovanie osôb v ohrozenom priestore. Skladá sa z rôznych komponentov, ktoré spolupracujú na identifikácii požiaru a aktivácii alarmu.

Hlavné komponenty

Hlásiče požiaru
Detekujú prítomnosť dymu, tepla alebo iných znakov požiaru. Existuje viacero typov hlásičov, napr. dymové, tepelné, tlačidlové.

Ústredňa EPS
Vyhodnocuje signály z hlásičov a aktivuje alarm v prípade požiaru. Ústredne EPS sa delia na konvenčné a adresné. Adresné ústredne dokážu presne identifikovať miesto, kde došlo k požiaru.

Signalizačné zariadenia
Varovanie osôb v ohrozenom priestore pomocou akustických a optických signálov. Môžu to byť sirény, majáky, reproduktory, atď.

Napájacie zariadenie
Zabezpečuje napájanie celého systému EPS.

Funkcie

Dôležité

Výhody

Ponúkame aj iné