Bekaert Sládkovičovo

Elektrická požiarna signalizácia so systémom Esser obsahujúca 2 ústredne a 900 hlásičov. Celý systém je integrovaný do grafického nadstavbového systému C4, ktorý okrem mapových podkladov a vizualizácie udalostí zabezpečuje aj zobrazovanie alarmových scenárov.