Europalace Žilina

Elektrická požiarna signalizácia so systémom Schrack seconet obsahujúca približne 800 hlásičov. Požiarnyevakuačný rozhlas Bosch Plena voice alarm. Zabezpečenie kontrolnej činnosti, opráv a bezporuchovej prevádzky zariadení EPS a HSP.