Gestamp Nitra s.r.o.

Elektrická požiarna signalizácia so systémom Honeywell
Esser FlexES a Hlasová signalizácia požiaru Honeywell
Variodyn. Celý systém je integrovaný do grafického nadstavbového systému C4, ktorý okrem mapových podkladov a vizualizácie udalostí zabezpečuje aj zobrazovanie alarmových scenárov.