Hammerbacher SK, a.s., Pukanec

Elektrická požiarna signalizácia so systémom Schrack seconet približne 600 hlásičov. Celý systém
je integrovaný do grafického nadstavbového systému C4, ktorý okrem mapových podkladov a vizualizácie udalostí zabezpečuje aj zobrazovanie alarmových scenárov. Hlasová signalizácia požiaru Variodyn.