MEDICAL GLASS, a.s.

Elektrická požiarna signalizácia so systémom Schrack seconet obsahujúca 400 hlásičov. Celý systém je integrovaný do grafického nadstavbového systému C4, ktorý okrem mapových podkladov a vizualizácie udalostí zabezpečuje aj zobrazovanie alarmových scenárov.