Mestský priemyselný a technologický park Trnava

Realizovali sme dodávku kompletného IP kamerového riešenia na báze riadiaceho software AxxonSoft AxxonOne.

Kamery v počte 32ks a záznam kamier je realizovaný na diskových poliach v konfigurácii RAID 5. Systém Elektrickej zabezpečovacej signalizácie
s počtom 145 detektorov. Vstupný systém s 12
čítačkami kariet.