Polyfunkcia L.Kráľa, Trnava

Elektrická požiarna signalizácia so systémom Schrack seconet obsahujúca približne 450 hlásičov. Požiarny
evakuačný rozhlas Variodyn.