Polyfunkčný objekt staromestská office, veterná ulica, bratislava

Realizovali sme dodávku kompletného IP kamerového riešenia na báze riadiaceho software Bosch Video Managemet System DIVAR 7000. Kamery v počte 36ks a záznam kamier je realizovaný na diskových poliach v konfigurácii RAID 5. Kamerový systém obsahuje komunikátory 2N Verso v poćte 21ks. Vstupný systém SKV v počte 50 ks čítačiek kariet DesFire.