Priemyselný, montážny a logistický areál Trstínska cesta Trnava

Elektrická požiarna signalizácia so systémom Esser obsahujúca 3x ústrednu FlexES a 900 hlásičov. Celý systém je integrovaný do grafického nadstavbového systému C4.