Slovenská filharmónia – REDUTA Bratislava

Zrealizovali sme dodávku kompletného IP kamerového riešenia na báze riadiaceho software Bosch Video Managemet System.
Kamery v počte 61ks použité v systéme používajú najmodernejšiu technológiu inteligentnej video analýzy obrazu. Záznam kamier je realizovaný na diskových poliach v konfigurácii RAID 5.
Systém Elektrickej zabezpečovacej signalizácie s počtom 86 detektorov. Vstupný systém s 32 čítačkami kariet.