Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

Elektrická požiarna signalizácia so systémom Schrack seconet približne 1 450 hlásičov. Celý systém je integrovaný do grafického nadstavbového systému C4, ktorý okrem mapových podkladov a vizualizácie udalostí zabezpečuje aj zobrazovanie alarmových scenárov.