Univerzita Cyrila a Metoda Trnava

Zrealizovali sme dodávku kompletného Bosch IP kamerového riešenia Bosch na báze riadiaceho software Video Managemet System. Kamery v počte 32ks. Systém Elektrickej zabezpečovacej signalizácie s počtom 185 detektorov.