EUROPA Bussines Center, Banská Bystrica

Kamerový systém na báze BOSCH Video Management Software. Nainštalovaných je 53 ks statických kamier BOSCH NWC 0455/10P a 1 ks otočnej kamery EnviroDome G4. Operátor má k dispozícii klientské pracovisko so 4 ks 19″ LCD monitormi (zobrazenie multiscreen, alarm, mapa objetu, … ) . 2 ks záznamových serverov.