Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra Mlyny UK – Staré grunty Bratislava

Elektrická požiarna signalizácia so systémom Schrack seconet obsahujúca približne 600 hlásičov. Požiarny
evakuačný rozhlas Esser Variodyn. Celý systém je integrovaný do grafického nadstavbového systému C4.