EUROPA Bussines Center, Banská Bystrica

Kamerový systém na báze BOSCH Video Management Software. Nainštalovaných je 53 ks statických kamier BOSCH NWC 0455/10P a 1 ks otočnej kamery EnviroDome G4. Operátor má k dispozícii klientské pracovisko so 4 ks 19″ LCD monitormi (zobrazenie multiscreen, alarm, mapa objetu, … ) . 2 ks záznamových serverov.

Polyfunkčný objekt staromestská office, veterná ulica, bratislava

Realizovali sme dodávku kompletného IP kamerového riešenia na báze riadiaceho software Bosch Video Managemet System DIVAR 7000. Kamery v počte 36ks a záznam kamier je realizovaný na diskových poliach v konfigurácii RAID 5. Kamerový systém obsahuje komunikátory 2N Verso v poćte 21ks. Vstupný systém SKV v počte 50 ks čítačiek kariet DesFire.

RELAX AQUA CENTRUM TRNAVA

Zrealizovali sme dodávku kompletného Bosch IP kamerového riešenia Bosch na báze riadiaceho software Video Managemet System. Kamery v počte 28ks. Systém Elektrickej zabezpečovacej signalizácie s počtom 35 detektorov.

Múzeum Holokaustu Sereď

Zrealizovali sme dodávku kompletného Bosch IP kamerového riešenia Bosch na báze riadiaceho software Video Managemet System. Kamery v počte 40ks. SystémElektrickej zabezpečovacej signalizácie s počtom 154 detektorov.

Univerzita Cyrila a Metoda Trnava

Zrealizovali sme dodávku kompletného Bosch IP kamerového riešenia Bosch na báze riadiaceho software Video Managemet System. Kamery v počte 32ks. Systém Elektrickej zabezpečovacej signalizácie s počtom 185 detektorov.

Trnavská univerzita – Študentský domov

Realizovali sme dodávku kompletného Bosch IP kamerového riešenia Bosch na báze riadiaceho software Video Managemet System. Kamery v počte 22ks. Systém Elektrickej zabezpečovacej signalizácie s počtom 35 detektorov.

Faurecia Hlohovec a Faurecia Košice

Zrealizovali sme dodávku kompletného IP kamerového riešenia Bosch na báze riadiaceho software Video Managemet System . Kamery v počte 62ks. Systém Elektrickej zabezpečovacej signalizácie s počtom 85 detektorov.

Mestský priemyselný a technologický park Trnava

Realizovali sme dodávku kompletného IP kamerového riešenia na báze riadiaceho software AxxonSoft AxxonOne. Kamery v počte 32ks a záznam kamier je realizovaný na diskových poliach v konfigurácii RAID 5. Systém Elektrickej zabezpečovacej signalizácies počtom 145 detektorov. Vstupný systém s 12čítačkami kariet.

Slovenská filharmónia – REDUTA Bratislava

Zrealizovali sme dodávku kompletného IP kamerového riešenia na báze riadiaceho software Bosch Video Managemet System.Kamery v počte 61ks použité v systéme používajú najmodernejšiu technológiu inteligentnej video analýzy obrazu. Záznam kamier je realizovaný na diskových poliach v konfigurácii RAID 5.Systém Elektrickej zabezpečovacej signalizácie s počtom 86 detektorov. Vstupný systém s 32 čítačkami kariet.

FOXCONN Nitra a Trnava

Zrealizovali sme dodávku kompletného IP kamerového riešenia na báze riadiaceho software Bosch Video Managemet System. Kamery v počte 62ks použité v systéme používajú najmodernejšiu technológiu inteligentnej video analýzy obrazu. Záznam kamier je realizovaný na diskových poliach v konfigurácii RAID 5. Operátor má k dispozícii klientské pracovisko so 4 ks 19″ LCD monitormi (zobrazenie multiscreen, alarm, […]